Kỹ Năng Viết

Cho dù đó là Sáng tạo, Kinh doanh hay Học thuật, chúng tôi đều có thể giúp Cải thiện Kỹ năng Viết của bạn.

writing icon 2

Bạn cần giúp đỡ với một bài báo ở trường đại học hoặc một lá thư kinh doanh bằng ngoại ngữ mục tiêu của bạn không? Newcastle Language Systems ở đây để hướng dẫn bạn thông qua những ngữ pháp mà bạn thường gặp khó khăn! Chúng tôi dạy sinh viên cách sắp xếp ý tưởng của họ và viết rõ ràng và HIỆU QUẢ bằng ngoại ngữ họ mong muốn!
 
Mặc dù các bài học ngữ pháp cơ bản có cùng mức giá bằng với các bài học thông thường của chúng tôi - $36 đô la Mỹ cho một buổi học cá nhân dài 50 phút - các dự án của sinh viên yêu cầu Giảng viên xem và sửa lỗi được định giá theo độ dài và chi tiết của mỗi dự án. Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ để cho chúng tôi biết bản chất dự án của bạn (kinh doanh, học thuật, sáng tạo) và độ dài bằng số lượng từ ngữ. Sau khi chúng tôi nhận được tin nhắn của bạn, chúng tôi sẽ yêu cầu xem qua dự thảo dự án của bạn để xác định mức giá.

Sẵn sàng để Cải thiện Kỹ năng Viết của bạn?